LAG – Lokale Aktions Grupper

Indretning af
Agersø havnegrill/café
og køkken

Projektet har fået tilskud fra FLAG til at etablere og indrette en Grill/café for at servicere lystbådehavnens gæster, øvrige turister og øens beboere. Gennem projektet bliver Agersø lystbådehavn mere attraktiv at besøge og dermed bliver havnen mere rentabel.

Etablering af rammerne for en havnegrill med salg af mindre bådeudstyr

Projekter opgraderer og udvikler lystbådehavnens tilbud. Det indeholder en nybygning med rammerne for en havnegrill med overdækket terrasse og salg af mindre bådeudstyr.
Projektet er støttet af FLAG

Havnefoged

Palle Petersen
E-mail: papet@slagelse.com
Tlf.: +45 24 83 88 51

Telefontid: 8:00 – 20:00